Halloween Contest by TeeAllover - Don't hesitate and join with us to achieve special gift ! Click here for more information!

Bạn đang có một khối lượng lớn tracking numbers và không biết làm thế nào để xử lý chúng ? Những tracking numbers đó có thể cập nhật tất cả lên store Shopify của bạn ư?. Đây là bài viết để có thể giúp bạn có thể giải quyết chúng một cách dễ dàng:

  • Bạn có thể điều chỉnh số lượng orders, items hiển thị nhiều hay ít trong mục orders. Bạn vào profile sau đó nó sẽ hiện ra như bên dưới rối bấm vào Edit Account

Tiếp theo bấm vào mục Settings,  bạn sẽ thấy mục Search order limit: ->> Bạn có thể để số lượng tùy theo nhu cầu của bạn ( min =50 , max=500) =>> bấm Save

Chức năng ” Download Tracking CSV ” -Hỗ trợ sử dụng Massfulfill để update tracking number lên Shopify một cách nhanh và tiện lợi nhất. Đây là mục dành cho Sellers  không cài app auto tự động bắn tracking hoặc sync thiếu tracking number. Bạn có thể sử dụng chức năng này để import trực tiếp vào Shopify một cách dễ dàng và tiết kiệm thời gian hơn với khối lượng đơn hàng lớn.
Đầu tiên, nếu bạn đã đọc bài ” Quản lý order” thì sẽ không còn xa lạ với giao diện dưới đây : Bạn bấm vào Advance Search ->> Tìm mục Fulfillment Status–> chọn Has Tracking –> Bấm SearchTiếp theo, Tất cả các order có Tracking nó sẽ hiện ra như hình dưới. Bạn có thể tick vào ô select all – chọn tất cả orders hoặc tick vào order mà bạn muốn tải tracking number xuống rồi click vào tab Download Tracking CSV.

Bấm “OK”

Nó sẽ hỏi lần cuối để  xác nhận cho những đơn bạn muốn export Massfufill đã  đúng và chính xác chưa sau đó bạn chỉ cần xem lại rồi click ->> ” OK”

Khi tải file Tracking rồi bạn vào store Shopify ->> vào mục App ->> chọn Massfulfill

Tiếp theo click vào mục Fullfill để upload file tracking number vừa tải về

Nó sẽ hiện như hình dưới và chỉ cần chọn file tracking để upload file và update tất cả tracking number còn thiếu cho  orders của bạn:

Cuối cùng bạn quay lại mục orders của shopify để check lại tracking number của bạn đã đủ chưa nhé!