Bài viết ngắn này sẽ giúp bạn biết cách gỡ tài khoản store của bạn với app Teeallover nhé !

Đầu tiên bạn vào store của bạn cần gỡ kết nối với app. Tiếp tục vào mục “App” – Tìm app Teeallover- Click vào Delete

Bạn sẽ được hỏi lại có chắc chắn xóa app Teeallover không ? – Nếu có bạn chọn Delete

Khi bạn gỡ thành công hệ thống sẽ thông báo ” You successfully deleted Teeallover”