How To Upload Custom Design

Bạn đang gặp khó khăn trong upload custom design và chưa tìm ra giải pháp tối ưu nó. Hãy tham khảo bài hướng dẫn cách upload custom design để dễ dàng upload design theo yêu cầu nhé:

Đầu tiên Click vào Campaign để tạo 1 camp mới như hình dưới đây:

Sau đó bạn Bấm nút “Turn on Customize” cho campaign đó và  chỉ cần upload custom design. Lưu ý: Khi bạn đã bật chế độ Customize này thì bạn không tắt hay hủy đi được nữa. Do đó bạn nên cân nhắc kỹ càng trước khi bật nó nhé.

Required designs- Số lượng customize mà bạn muốn upload.

Bước tiếp theo Upload design bạn thực hiện như các bước up design như cũ.

Khi trở về order bạn map product như bình thường như hình dưới đây:

Note: Khuyến khích đổi sku ở store của bạn giống với sku gốc ở teeallover để có thể convert qua dễ dàng. Ở bước này bạn bấm vào ô Customize để upload đầy đủ custom design.

Sau đó click vào ô như hình dưới để upload custom design.

 

Tiếp theo click vào tab Upload Customize Image để tải ảnh lên.

Khi upload custom design nó sẽ hiện  customized name để bạn có thể kiểm tra camp mình đã lên đúng hay chưa.

Bước cuối cùng khi upload đầy đủ design thì order của bạn đã chuyển sang trạng thái Ready . Khi bạn update đầy đủ custom design thì ở mã camp chính sẽ có thêm mã design của custom design. Trước khi tạo camp VD: UBL-1053-LLY-M sau khi tải custom design nó sẽ có mã custom design theo sau đó : VD: UBL-1053.11971,8803(mã custom design)-LLY-M

Tính năng mới : ***Hỗ trợ gen ảnh upload file cmz dễ dàng, tiện lợi hơn.

Đầu tiên bạn vào store của bạn và vào phần order. Tiếp theo bạn nhìn ở tab bên phải bấm vào Export Customize Csv: