Year End Contest 2020🏃‍♂️ WIN THE RACE TO YEAR-END!!

Như đã thông báo, Contest thứ 2 của nhà TeeAllover xin được ra mắt Anh em Sellers mùa sales 2020, tha hồ vít bởi vì phần thưởng đã có Tee lo ạ ❤

Đặc biệt với việc chạy song song 2 contest, quà nay còn được nhân đôi đó ạ! Thông tin về 1st Contest, anh chị tham khảo qua đây giúp Tee nha: https://pro.teeallover.com/cashback-program/

Còn đây là thông tin chi tiết về 2nd Contest

Thời gian: Tính theo invoice đã thanh toán từ ngày 15/10/2020 đến ngày 31/12/2020

𝙋𝙍𝙄𝙕𝙀

✨ >= 𝟓𝟎𝐤 𝐮𝐧𝐢𝐭𝐬 – $𝟐𝟓𝟎𝟎𝟎 ✨

✨ >= 𝟐𝟎𝐤 𝐮𝐧𝐢𝐭𝐬 – $𝟖𝟎𝟎𝟎 ✨

✨ >= 𝟏𝟓𝐤 𝐮𝐧𝐢𝐭𝐬 – $𝟓,𝟐𝟓𝟎 ✨

✨ >= 𝟏𝟎𝐤 𝐮𝐧𝐢𝐭𝐬 – $𝟑,𝟓𝟎𝟎 ✨

✨ >= 𝟓𝐤 𝐮𝐧𝐢𝐭𝐬 – $𝟏𝟕𝟓𝟎 ✨

✨ >= 𝟒𝐤 𝐮𝐧𝐢𝐭𝐬 – $𝟏,𝟒𝟎𝟎 ✨

✨ >= 𝟐,𝟎𝟎𝟎 𝐮𝐧𝐢𝐭𝐬 – $𝟕𝟎𝟎 ✨

✨ >= 𝟏,𝟎𝟎𝟎 𝐮𝐧𝐢𝐭𝐬 – $𝟑𝟎𝟎 ✨

✨ >= 𝟓𝟎𝟎 𝐮𝐧𝐢𝐭𝐬 – $𝟏𝟓𝟎 ✨

✨ >= 𝟐𝟓𝟎 𝐮𝐧𝐢𝐭𝐬 – $𝟓𝟎 ✨

👾 Điều kiện:

• Áp dụng cho toàn bộ Users trên TeeAllover và chỉ tính với USER BALANCE DƯƠNG

• Item tích luỹ được tính trên 1 USER

• Mỗi một items bán được = 1 unit

Lưu ý:

– Các đơn refund do khách cancel đơn sẽ không được tính.

– Tiền này sẽ thanh toán bằng PO hoặc VNĐ với tỉ giá 23,000

“The more you sale the better you get“ cố lên nàooo! 💸🏆

Bất cứ khi nào ACE cần hỗ trợ vui lòng liên hệ đội ngũ support của TeeAllover nhé !

🎫 Báo giá: https://pro.teeallover.com/product-price/

🗂 Tài liệu sản phẩm như Mockup, Size chart, Template Design, Product Description: https://pro.teeallover.com/

📬 Official Group: fb.com/groups/teeallover