Chúng tôi chỉ chấp nhận hoàn tiền khi bạn có thể cung cấp cho chúng tôi 1 trong 2 yều cầu  dưới đây:

1. Hình ảnh sản phẩm được chụp với gói hàng (gồm bao bì sản phẩm như hình dưới)  

Nếu bằng chứng trên không được đưa ra, bạn phải cung cấp cho chúng tôi bằng chứng thứ 2 như sau:

2.  Ảnh chụp màn hình tranh chấp Paypal (Ảnh chụp màn hình phải có các mục sau)

2.1. Trang web Paypal Url (giống như với cổng thanh toán khác)

2.2. Tên người mua phải giống như thông tin đơn hàng

       * Hoặc trường hợp bị đóng case bởi Paypal hoặc Stripe

Chúng tôi sẽ không thể hoàn tiền nếu bạn không thể cung cấp cho chúng tôi 1 trong 2 bằng chứng trên! Xin chân thành cám ơn